Stichting Het Indisch Platform

Het overkoepelend overlegorgaan van organisaties en personen uit de Indische gemeenschap.